Działania

Umowa cesji

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działań w celu odzyskania Państwa należności, po zgromadzeniu niezbędnych dowodów, jest podpisanie umowy cesji lub umowy cesji powierniczej, przenoszącej na naszą rzecz prawa do wierzytelności, jednocześnie zabezpieczającej Państwa roszczenia. Taka forma umowy pozwala nam kontrolować przebieg postępowań sądowych i egzekucyjnych na całym ich etapie, we wszystkich postępowaniach, bez potrzeby angażowania Państwa w jakąkolwiek czynność. W niektórych przypadkach jedyną możliwością formą współpracy jest podpisanie umowy o świadczenie usług windykacji.

Postępowanie sądowe i komornicze

Kolejnym krokiem jest sprawne przeprowadzenie postępowań sądowych, a następnie szybkie wyegzekwowanie zasądzonych należności od dłużnika. Postępowania sądowe, o ile jest taka możliwość, prowadzimy w sądach mało obciążonych. Dzięki temu czas tych postępowań skracamy do niezbędnego minimum. Egzekucje komornicze prowadzimy u sprawdzonych i rzetelnych komorników sądowych. Nie prowadzimy tak zwanej "windykacji miękkiej". Wszystkie nasze działania są działaniami na drodze prawnej.

Postępowania uboczne

Naszym celem jest wyegzekwowanie należności od dłużnika. Jeżeli niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych postępowań sądowych m.in. takich jak wyjawienie majątku, podział majątku, wpis hipoteki, wszczęcie postępowania zabezpieczającego, złożenie pozwu ze skargi pauliańskiej czy złożenie pozwu przeciwko członkom zarządu spółki, to czynności te realizujemy na mocy podpisanej wcześniej umowy. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

Postępowania uboczne

Dłużników, przeciwko którym prowadzimy postępowania egzekucyjne, wpisujemy do bazy Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. Dłużnicy wpisani w KRD, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej), usług telekomunikacyjnych i multimedialnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie, zawarcia umowy na szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizję kablową i satelitarną), wynajmu nieruchomości (np.: mieszkania, biura, magazynu, placu) i wielu innych.

Adres firmy

AK-Partner Andrzej Klewiński
ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
NIP: 524-101-75-59
strona: www.akpartner.pl
e-mail: firma@akpartner.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
tel.: +48 22 814 21 59
tel.: +48 22 811 56 78
fax: +48 22 378 44 88
fax: +48 22 814 59 87
e-mail: firma@akpartner.pl

Konto

mBank S.A.
92 1140 2017 0000 4602 0296 8550