Kompleksowa oferta

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szybkiej egzekucji należności na drodze prawnej od nierzetelnych kontrahentów. Jedynym skutecznym sposobem odzyskania należnych pieniędzy wobec nierzetelnych kontrahentów jest szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego na drodze sądowej i sprawna egzekucja. Nasze doświadczenie wskazuje, że negocjacje z dłużnikiem w większości wypadków są stratą czasu, gdyż zamiarem dłużników jest tylko opóźnienie działań wierzyciela. Bardzo często od szybkości skierowania sprawy na drogę sądową zależy czy w ogóle uda się odzyskać dług. Wszyscy znają przypadki upadłości, układów sądowych, pozbycia się majątku, zniknięcia firmy lub dłużnika, przepisania majątku bądź udziałów w firmie na inne osoby. Szanse na odzyskanie długu maleją w miarę upływu czasu. Dzięki realizacji naszej dewizy - szybkość i sprawność działania - nasza oferta posiada najważniejszy atut jakim jest szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz sprawne działanie egzekucyjne. Aby nie angażować naszych klientów oraz maksymalnie przyspieszyć i ułatwić proces odzyskiwania długu, stworzyliśmy kompleksową ofertę współpracy, obejmującą wszystkie instancje, wszystkie postępowania egzekucyjne, postępowania przed urzędami oraz wszystkie postępowania uboczne zmierzające do celu, jakim jest odzyskanie Państwa należności.

Sposób działania

W oparciu o własne "know-how", posiadane doświadczenie i wsparcie prawników własnych oraz renomowanych kancelarii prawniczych, oferujemy uzyskanie nakazu zapłaty, wobec niesolidnych dłużników w terminie od kilku dni, od daty wniesienia pozwu do sądu, a także maksymalne skrócenie ewentualnej drogi odwoławczej i apelacyjnej, praktykowanej często przez dłużników. Korzystamy z usług sprawdzonych, doświadczonych i rzetelnych komorników sądowych, potrafiących wyegzekwować zasądzone należności w terminie kilku tygodni. Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty bądź prawnomocnego wyroku, wpisujemy dłużników do bazy Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. W razie trudności z ustaleniem majątku dłużnika, współpracujemy z agencjami detektywistycznymi. Z przyczyn oczywistych nie możemy zapewnić skutecznej egzekucji od firm w upadłości, będących w trakcie postępowania układowego lub takich, które zaprzestały prowadzenia działalności i nie posiadają żadnego majątku. W takiej sytuacji ustalamy, czy majątek nie został wcześniej wyprowadzony, a jeżeli tak to prowadzimy postępowania sądowe wobec osób, które są aktualnie ich posiadaczami. W przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółek prawa handlowego, prowadzimy postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu o zaspokojenie należności z ich majątku prywatnego w oparciu o art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Nasza oferta to:

1

Odzyskanie dla Państwa do 100% należności głównej (z zastrzeżeniem ust. 4).

2

Pokrycie przez AK-PARTNER wszystkich kosztów, w tym kosztów sądowych, adwokackich i egzekucyjnych (co oznacza, że prowadzimy sprawę na swój koszt, nie pobierając zaliczek, przedpłat itp).

3

Ograniczenie wynagrodzenia dla firmy AK-PARTNER do odsetek od długu głównego, pobieranego po wyegzekwowaniu należności (z zastrzeżeniem ust. 4).

4

W przypadku należności niewielkich, trudnych lub posiadających stosunkowo krótki okres opóźnienia płatności, a tym samym niską kwotę odsetek, warunki wynagrodzenia będą negocjowane indywidualnie, a wynagrodzenie w takich przypadkach może zostać powiększane o niewielką część kwoty głównej.

5

Windykacje samych odsetek od nieterminowych płatności (zasady wynagrodzenia ustalane indywidualnie).

6

W przypadku bezskutecznej egzekucji, zwrot wyłącznie poniesione koszty procesowe i egzekucyjne (co oznacza, że zleceniodawca ponosi tylko takie koszty jakie musiałby sam ponieść prowadząc sprawę we własnym zakresie). W przypadku bezskutecznej egzekucji AK-PARTNER nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

7

Prowadzenie również spraw sądowych ubocznych m.in. tj. o sądowe wyjawienie majątku dłużnika, o podział majątku dłużnika, skargi pauliańskej, postępowań przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego (w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce) i innych niezbędnych postępowań do przeprowadzenia późniejszej egzekucji należności.

Sprzedaż wierzytelności:

Oferujemy również do sprzedaży nabyte wierzytelności od osób fizycznych, przedsiębiorsów, spółek prawa handlowego, fundacji i spółdzielni:

- Budmax-Montaż Sp. z o.o.
- Elektrobud Sp. z o.o.
- Therma Sp. z o.o.
- IME Serwis Sp. z o.o.
- Bick S.A.
- Kameleon S.A.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A.
- NET INTERNET S.A.
Czytaj więcej

Zakup wierzytelności

Odkupujemy atrakcyjne wierzytelności. Jednak oferowana cena zakupu wierzytelności jest znacznie niższa niż nominalna wartość takiej należności, gdyż w grę wchodzi zarówno ryzyko jak i upływ czasu jaki jest niezbędny do odzyskania tego długu. Kupujemy wierzytelności tylko dobrze zabezpieczone (np. hipoteką) lub w stosunku do osób fizycznych i prawnych, posiadających aktywa, które stanowią duże prawdopodobieństwo, że egzekucja z nich doprowadzi do zaspokojenia kupowanej należności.

Zapraszamy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, zachęcamy do wypełnienia formularza lub do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszą firmą. Natychmiast odpowiemy na każde zgłoszenie.
Adres firmy

AK-Partner Andrzej Klewiński
ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
NIP: 524-101-75-59
strona: www.akpartner.pl
e-mail: firma@akpartner.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa
tel.: +48 22 814 21 59
tel.: +48 22 811 56 78
fax: +48 22 378 44 88
fax: +48 22 814 59 87
e-mail: firma@akpartner.pl

Konto

mBank S.A.
92 1140 2017 0000 4602 0296 8550